Kurs kat. A

– zajęcia teoretyczne (możliwość kursu bez zajęć teoretycznych)
– 20godzin zajęć praktycznych
– podręcznik e-learning kat.A, testy
– kurs pierwszej pomocy

Kurs kat. A

2590 zł

  > zajęcia teoretyczne (możliwość kursu bez zajęć teoretycznych)
> 20 godzin zajęć praktycznych
> podręcznik e-learning kat.A, testy
 > kurs pierwszej pomocy

Sezon 2021 na Suzuki Gladius – zapraszamy.
Prawo jazy kat.A pozwala prowadzić wszystkie motocykle, duże i małe, dwu i trójkołowe, a
także motorowery oraz czterokołowce lekkie.

Jesteśmy jedną z najlepszych szkół jazdy w okolicy z zakresu szkolenia kat.A co potwierdzają wyniki corocznej kontroli. Nauczymy Cię jeździć nawet jak wcześniej nie miałeś do czynienia z jednośladem.

Nasza zdawalność wynosi prawie 80 % !!! Gdzie średnia krajowa to 50%.
Tak wysoki % zdawalności to nie tylko perfekcyjne przygotowanie przez instruktorów, ale również to, że jako jedyna szkoła, w cenie kursu udostępniamy nasz motocykl na egzamin państwowy w WORDdzie. Wiele elementów wykonywanych na placu manewrowym wymaga bardzo dobrego
wyczucia motocykla.U nas z tym nie będziesz miał problemu bo szkolisz się na motocyklu na którym będziesz zdawał egzamin !!!

U nas masz możliwość szkolenia bez zajęć teoretycznych, a tym samym kurs kat.A można rozpocząć w każdej chwili.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie ograniczona liczba miejsc !!!
Zadzwoń i zarezerwuj sobie miejsce.

Pamiętaj LEXUS = LUKSUS

Zapisz się na zajęcia już dziś, możesz uczęszczać na zajęcia lub w wolnym czasie wykonać je online.

Zapisz się >

Informacje

Z przepisami które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dla zameldowanych  w Bytomiu oraz  okolicach, będzie to Starostwo Powiatowe ..........................................
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie lub u nas w siedzibie)
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

Call Now Button