Kurs popołudniowy

Kurs popołudniowy polega na tym, ze zajęcia teoretyczne-wykłady odbywają się w godzinach od
17:00 do 20:00 najczęściej we wtorki i czwartki ( możliwość wykładów również w inne dni )

Call Now Button