Kurs zdalny

Kurs zdalny (wykłady on-line) To szkolenie powstałe w odpowiedzi na potrzebę zachowania
bezpieczeństwa epidemicznego, ale również dla osób, dla których problemem jest uczestniczenie w
wykładach odbywających się w tradycyjnej formie. Kurs prawa jazdy teoretyczny trwa dwa i pół
tygodnia, a spotkania wykładowe odbywają w poniedziałki, wtorki i środy on-line o godzinie 18.00.
Część praktyczna odbywa się po ustaleniu harmonogramu jazd w biurze szkoły z uwzględnianiem
sugestii kursanta.

Call Now Button