Kurs kat. AM

-zajęcia teoretyczne
-5 godzin zajęć praktycznych
-podręcznik, e-learning kat.Am, testy
– kurs pierwszej pomocy

Kurs kat. AM

900 zł

 > zajęcia teoretyczne
> 5 godzin zajęć praktycznych
> podręcznik, e-learning kat.Am, testy
> kurs pierwszej pomocy

Skończyłeś 14 lat lub jesteś dorosły i nie posiadasz prawa jazdy kat. B, zapraszamy na kurs prawa jazdy
kat AM.
Po zdaniu egzaminu państwowego możesz prowadzić:
- motorower, czyli jednoślad z silnikiem do 50ccm, mocy maks 4kW i prędkości do 45km/h
- czterokołowiec lekki (do 350kg, 45km/h)
Szkolenie prowadzimy na motorowerze Romet ZK 50 identyczny jak na egzaminie państwowym w
WORD Bytom.

Pamiętaj LEXUS = LUKSUS

Zapisz się na zajęcia już dziś, możesz uczęszczać na zajęcia lub w wolnym czasie wykonać je online.

Zapisz się >

Informacje

Z przepisami które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dla zameldowanych  w Bytomiu oraz  okolicach, będzie to Starostwo Powiatowe ..........................................
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie lub u nas w siedzibie)
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

Call Now Button