Kurs kat. B

– zajęcia teoretyczne (możliwość kursu bez zajęć teoretycznych)
– 30godzin zajęć praktycznych
– podręcznik, e-learning, pełna baza pytań
– kurs pierwszej pomocy

Kurs kat. B

3090 zł

> zajęcia teoretyczne (możliwość kursu bez zajęć teoretycznych)
> 30godzin zajęć praktycznych
> podręcznik, e-learning, pełna baza pytań
> kurs pierwszej pomocy

Oferujemy kursy na prawo jazdy kat.B pojazdami TOYOTA YARIS takimi jak na egzaminie w WORD Bytom. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów. Nasza szkoła jazdy zapewnia bezstresowy przebieg szkoleń, który ułatwia osiągnięcie sukcesu na egzaminie państwowym i późniejsze bezpieczne poruszanie się pojazdami. Staramy się nie tylko jak najlepiej
przygotować każdego kursanta do egzaminu państwowego ale przede wszystkim pomagamy stać się kierowcą z prawdziwego zdarzenia, który czerpie przyjemność z prowadzenia auta, będąc w pełni
świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.

Tylko u nas instruktor, który wyszkoli kursanta tak, że zda on egzamin za pierwszym razem otrzymuje premię. Tym samym masz pewność, że instruktorowi będzie zależało na odpowiednim przygotowaniu Cię do
egzaminu .

Pamiętaj LEXUS = LUKSUS

Zapisz się na zajęcia już dziś, możesz uczęszczać na zajęcia lub w wolnym czasie wykonać je online.

Zapisz się >

Informacje

Z przepisami które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dla zameldowanych  w Bytomiu oraz  okolicach, będzie to Starostwo Powiatowe ..........................................
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie lub u nas w siedzibie)
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.

Call Now Button